Παρθενώνας |  Ερέχθειο |  Προπύλαια |  Ναός Αθηνά Νίκη |  Αρρηφόριον |  Περιμετρικά Τείχη |  Διάσπάρτα Αρχιτεκτονικά Μέλη | 
Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις |  Επεμβάσεις σε εξέλιξη |  Βράχοι Κλιτύων | 

Στερέωση των βράχων των κλιτύων της Ακρόπολης


     Πριν από τις επεμβάσεις της ΕΣΜΑ οι βράχοι στην περίμετρο της Ακρόπολης παρουσίαζαν προβλήματα διάβρωσης και ευστάθειας. Από το 1979 έως το 1993 στερεώθηκαν οι βράχοι των κλιτύων σε 22 περιοχές περιμετρικά του λόφου. Στη διάρκεια του έργου οι ασταθείς βράχοι στερεώθηκαν με αγκυρώσεις, υπό πίεση, στη μάζα του πετρώματος, με αγκύρια και κεφαλές από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα. Σφραγίστηκαν επίσης οι ρωγμές και πληρώθηκαν οι ασυνέχειες των βράχων με ενέματα ειδικού κονιάματος.

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab