Παρθενώνας |  Ερέχθειο |  Προπύλαια |  Ναός Αθηνά Νίκη |  Αρρηφόριον |  Περιμετρικά Τείχη |  Διάσπάρτα Αρχιτεκτονικά Μέλη | 
Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις |  Επεμβάσεις σε εξέλιξη | 

Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις

    Από το 1977 και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί η απογραφή, η καταγραφή, η φωτογραφική και σε επιλεγμένα μέλη και η σχεδιαστική τεκμηρίωση άνω των 20.000 αποσπασματικά σωζόμενων ειργασμένων θραυσμάτων και ακέραιων μελών, τα οποία κείτονταν διάσπαρτα γύρω από τα μνημεία της Ακρόπολης καθώς και συγκεντρωμένα, ήδη από τα τέλη του 19ου αι., εντός 25 μεγάλων λιθοσωρών, σε διάφορα σημεία του Ιερού Βράχου. Περισσότερα από 10.000 άμορφα κομμάτια έχουν επίσης απογραφεί και διαχωριστεί από το υπόλοιπο τμήμα του υλικού.

  

    Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικά με τις ταυτίσεις και αποδόσεις μέρους των διασπάρτων σε αρχιτεκτονικά μνημεία η απόδοση 197 λίθων στο Παρθενώνα, 65 στα Προπύλαια, 4 στο Ερέχθειο, 91 στον Πρόπαρθενώνα, 30 στον επονομαζόμενο Πρωταρχικό Παρθενώνα, 500 στο «Αρχαίο Νεώ», 64 στη Στοά του Ευμένους, 7 στις στοές του Ασκληπιείου και 3 στο Ηρώδειο από το 1995 μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τις συγκολλήσεις γλυπτών παρατίθεται ενδεικτικά η εύρεση και συγκόλληση θραύσματος από τη ράχη του αλόγου του Πέρση Ιππέα, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση του μήκους του αλόγου από τη ράχη.

 

     Στο έργο των «Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών» συμπεριλήφθηκε επίσης η απογραφή και καταγραφή αρχαίων λίθων από το παλαιό Εθνικό Τυπογραφείο και το Αρσάκειο. Στο πρώτο εντοπίστηκαν εντοιχισμένα στους τοίχους του σε δεύτερη χρήση ως οικοδομικό υλικό 128 θραύσματα, τα οποία αποτοιχίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ακρόπολη, όπου και καταγράφηκαν. Η σημασία του εγχειρήματος αυτού φαίνεται, εκτός άλλων, στην απόδοση 27 εξ αυτών στον Παρθενώνα. Στο Αρσάκειο, όπου και διαπιστώθηκε μετά την αποξήλωση των κονιαμάτων στους εξωτερικούς τοίχους η ευρεία χρήση αρχαίου υλικού από τα μνημεία της Ακρόπολης, φωτογραφήθηκαν υπό κλίμακα 482 λίθοι, μετά από επιμελή καθαρισμό της ορατής επιφάνειας και των περιμετρικών αρμών τους.

 

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab