Εκδόσεις  |  Εκπαιδευτικά Προγράμματα  |  Μουσειοσκευές  |  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών  |  Συνέδρια  |  Ψηφιακές Εφαρμογές  | 

Εισαγωγή

 

Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν την Ακρόπολη και το Μουσείο της, σε συνεργασία με το  Μουσείο Ακρόπολης και την A’ Eφορεία Προϊστορικών και Kλασικών Aρχαιοτήτων (A’ EΠKA). Καθώς η καλύτερη μορφή συντήρησης είναι η προληπτική συντήρηση, η οποία αρχίζει μέσα από την εκπαίδευση, στόχος των δράσεων είναι να  διευκολύνουν την επαφή των μαθητών με την τέχνη και την αρχιτεκτονική της αθηναϊκής Aκρόπολης και να κάνουν γνωστά και κατανοητά στο ευρύτερο κοινό τα μεγάλα έργα συντήρησης και αναστήλωσης που πραγματοποιούνται στον Ιερό Βράχο.

Ειδικότερα ο Τομέας:

  • Οργανώνει  εκπαιδευτικά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες και ειδικότερα για σχολικές τάξεις με θέμα την Ακρόπολη και τα μνημεία της.
  • Παράγει εκπαιδευτικό υλικό για σχολικές ομάδες το οποίο μπορούν να δανειστούν για να μελετήσουν την κλασική τέχνη και αρχιτεκτονική καθώς και τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη.
  • Δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό για οικογένειες το οποίο μπορούν να δανειστούν για να κάνουν με τα παιδιά τους θεματικούς περιπάτους μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης
  • Σχεδιάζει εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές για τα μνημεία και την τέχνη της Aκρόπολης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, οικογένειες και το ευρύτερο κοινό
  • Διεξάγει σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές με στόχο την επιμόρφωση τους σε θέματα κλασικής αρχιτεκτονικής και τέχνης καθώς και σε θέματα αναστήλωσης κλασικών μνημείων ώστε να μπορούν μόνοι τους να οργανώνουν σχετικά προγράμματα.
  • Οργανώνει ειδικά συνέδρια για εκπαιδευτικούς με γενικό θέμα: «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη» και εκδίδει τα πρακτικά τους.
  • Σχεδιάζει  εκθέσεις σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό των έργων και άλλους φορείς.

 

pdf gif 18x16Βιβλιογραφία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακρόπολης

 

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab