Παρθενώνας |  Ερέχθειο |  Προπύλαια |  Ναός Αθηνά Νίκη |  Αρρηφόριον |  Περιμετρικά Τείχη |  Διάσπάρτα Αρχιτεκτονικά Μέλη | 
Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις | 

Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις

Η αναστήλωση του Ερεχθείου αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο αναστηλωτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της ΕΣΜΑ. Η επέμβαση, που αποσκοπούσε στην άρση των αστοχιών των παλαιότερων αναστηλωτικών επεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1979 και 1987, από τον αείμνηστο αρχιτέκτονα Α. Παπανικολάου και τον πολιτικό μηχανικό Κ. Ζάμπα.

 

Αφετηρία της επέμβασης αποτέλεσε η μεταφορά των Καρυατίδων στο Μουσείο Ακροπόλεως, προκειμένου να προστατευθούν από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Εν συνεχεία, αποσυναρμολογήθηκαν εκτενή τμήματα του μνημείου και, συγκεκριμένα, οι περιοχές που είχαν αναστηλωθεί στο παρελθόν (βόρειος και νότιος τοίχος έως τη στάθμη των ορθοστατών, δυτικός τοίχος έως τη στάθμη της βάσης των ημικιόνων, οροφές βόρειας και νότιας πρόστασης). Ο συνολικός αριθμός των μελών που αποσυναρμολογήθηκαν ανέρχεται στα 720. Μετά την αφαίρεση των οξειδωμένων οπλισμών ακολούθησε η διαδικασία δομικής αποκατάστασης με χρήση οπλισμών από τιτάνιο.

 

Κατά την εκ νέου συναρμολόγηση του μνημείου, τα παρατοποθετημένα μέλη επανήλθαν στις θέσεις που καταλάμβαναν κατά την αρχαιότητα. Αποτέλεσμα της διαδικασίας μετάθεσης των μελών ήταν να δημιουργηθούν κενά στη δομή των τοίχων του μνημείου, τα οποία συμπληρώθηκαν με μέλη κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο.

 

Για λόγους στατικής επάρκειας, αλλά και μορφολογικής ολοκλήρωσης της κύριας, ανατολικής όψης του μνημείου, τοποθετήθηκε αντίγραφο από τεχνητό λίθο στη θέση του βορείου κίονα και του υπερκείμενου θριγκού, που είχαν απομακρύνει τα συνεργεία του λόρδου Έλγιν από τη βορειοανατολική γωνία του μνημείου. Αντίγραφα από τεχνητό λίθο αποτελούν και οι έξι Καρυάτιδες, που έχουν τοποθετηθεί στη νότια πρόσταση του μνημείου.

 

Η επέμβαση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη αποκατάσταση μνημείου από την ΕΣΜΑ, η οποία αντιμετωπίσθηκε θετικά από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και αναγνωρίσθηκε ευρέως από τους πολυάριθμους επισκέπτες της Ακρόπολης.

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab