ΥΣΜΑ |  ΕΣΜΑ | 
Σύνθεση | 

Σύνθεση της επιτροπής

 

 

Μανώλη Κορρέ, Αρχιτέκτων, Καθηγητή Ε.Μ.Π. - Πρόεδρος της EΣMA

 

Φανή Μαλλούχου – Tufano,  Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης - Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΕΣΜΑ

 

Πέτρο Θέμελη, Αρχαιολόγος, Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Βασιλεία Κασελούρη-Ρηγοπούλου, Χημικός Μηχανικός, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ

 

Έλενα Κουντούρη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΔΙ.Π.Κ.Α.

 

Πέτρο Κουφόπουλο, Αρχιτέκτων, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Βασίλειο Λαμπρινουδάκη,Αρχαιολόγος, Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη Δ.Σ.Α.Ν.Μ.

 

Ελένη Μπάνου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΕΦΑ Αθηνών

 

Δημοσθένη Σβολόπουλο , Αρχιτέκτων, Προϊστάμενο Δ.Α.Α.Μ.

 

Μίλτο Χρονόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΜΠ

 

Άλκηστις Χωρέμη, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων 

 

Στο παρελθόν έχουν διατελέσει πρόεδροι της ΕΣΜΑ οι:

 

X. Mπούρας


Ι. Μηλιάδης

 

Ν. Πλάτων

 

Γ. Μυλωνάς

 

Ι. Τριάντη

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab