Φθορές |  Τεχνικές συντήρησης |  Εργασίες στα μνημεία |  Ερευνητικά Προγράμματα | 

Ερευνητικά Προγράμματα

Ιδιαίτερα σημαντική στον Τομέα Συντήρησης είναι η ανάπτυξη της έρευνας για τον εντοπισμό των αιτίων και των μηχανισμών της φθοράς, αλλά και για την επιλογή των μεθόδων αντιμετώπισής τους. Για την πληρέστερη επιστημονική προσέγγιση των θεμάτων πραγματοποιούνται συνεργασίες σε ειδικά θέματα με εξειδικευμένους επιστήμονες, ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος, το Ελληνικό Κέντρο Τσιμέντου (Ε.ΚΕ.Τ.), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.α. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:

 

  • Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το τιτάνιο για την αναστήλωση των μνημείων, σε αντικατάσταση του σιδήρου, μετά από πρόταση του καθηγητή Θ. Σκουλικίδη.
  • Αποκαλύφθηκε ο μηχανισμός της γυψοποίησης του μαρμάρου με την επίδραση του διοξειδίου του θείου της ατμόσφαιρας (συνεργασία με το εργαστήριο Φυσικοχημείας του ΕΜΠ). Πιστοποιήθηκε ότι στο στρώμα του γύψου διατηρούνται λεπτομέρειες των αγαλμάτων και του γλυπτού διακόσμου, που έχουν εξαλειφθεί από την επιφάνεια του μαρμάρου και, επομένως, το στρώμα αυτό πρέπει να διατηρείται. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μέθοδος για τη σταθεροποίηση και αναστροφή του γύψου σε ανθρακικό ασβέστιο, που είναι το κύριο συστατικό του μαρμάρου.Αυτό επιτυγχάνεται με διάλυμα ανθρακικού καλίου.
  • Αναπτύχθηκε μέθοδος για την ενίσχυση του ασβέστη, που χρησιμοποιείται για τη στερέωση της επιφάνειας του μαρμάρου, με την προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου ως πυρήνων κρυστάλλωσης.
  • Σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν λεπτόρρευστα υδραυλικά ενέματα, που βασίζονται στο λευκό τσιμέντο και στη θηραϊκή γη (συνεργασία με την πολιτικό μηχανικό Α. Μιλτιάδου). Τα ενέματα αυτά, που έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν σε πολύ λεπτές ρωγμές, εφαρμόστηκαν επί τόπου στους κίονες του οπισθονάου του Παρθενώνα. Έτσι πραγματοποιήθηκε η δομική αποκατάσταση των κιόνων του οπισθονάου, που ποτέ έως τώρα δεν είχαν αποσυναρμολογηθεί, με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση και διατάραξη.
  • Αναπτύχθηκε μέθοδος καθαρισμού με χρήση λέιζερ για τη γλυπτή επιφάνεια της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα. Το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ ανέπτυξε ένα πρωτότυπο σύστημα, που έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει μεμονωμένα ή ταυτόχρονα στην υπέρυθρη και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με τη δυνατότητα αυτή επιτεύχθηκε ασφαλής και άρτιος καθαρισμός της δυτικής ζωφόρου.
  • Αναπτύχθηκε νέο υλικό για την προστασία της επιφάνειας του μαρμάρου από την ατμοσφαιρική ρύπανση, που βασίζεται στους n-ημιαγωγούς. Αυτό το υλικό έχει εφαρμοστεί πιλοτικά με επιτυχία από το 1995 στην Ακρόπολη και αναμένεται η εκτεταμένη εφαρμογή του. Στους n-ημιαγωγούς με την προσθήκη ανόργανων χρωστικών βασίζεται και η τεχνική πάτινα, που εφαρμόζεται στα νεότερα συμπληρώματα των αρχιτεκτονικών μελών.
  • Το πρόβλημα της βιοδιάβρωσης βρίσκεται υπό έρευνα. Έως τώρα έχουν μελετηθεί και ταυτιστεί οι μικροοργανισμοί στα μνημεία και η μικροχλωρίδα τους. Έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί τα κατάλληλα βιοκτόνα για το μάρμαρο και εξετάζεται εργαστηριακά η αποτελεσματικότητά τους (συνεργασία με τον καθηγητή W.E.Krumbein και με την Αν. καθηγήτρια Α. Καραγκούνη).
  • Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η έρευνα για την αποτελεσματική στερέωση και προστασία των πωρολίθων. Έχουν ήδη γίνει σχετικές ορυκτολογικές αναλύσεις (συνεργασία με το ΙΓΜΕ).
  • Αναζητούνται μέθοδοι για την καταπολέμηση των αγροστωδών ζιζανίων και ανωτέρων φυτών (συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο).


 

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab