ΥΣΜΑ  |  ΕΣΜΑ  | 

Η Yπηρεσία

    Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/26.5.99), με σκοπό την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στην Ακρόπολη. Την επιστημονική ευθύνη της εκτέλεσης των έργων έχει από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), διεπιστημονική επιτροπή ειδικών επιστημόνων.

    Στην ΥΣΜΑ προϊσταται ο Διευθυντής, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εισήγηση προς την ΕΣΜΑ για θέματα της αρμοδιότητάς της. Η ΥΣΜΑ διαρθώνεται στους ακόλουθυς τομείς:

 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης του Παρθενώνος
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης των Προπυλαίων
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης του ναού της Αθηνάς Νίκης
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης
 • Γραφείο και συνεργείο απογραφής, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών
 • Γραφείο και εργαστήριο συντήρησης της επιφάνειας
 • Τεχνικό γραφείο και συνεργείο ηλεκτρομηχανολογικής υποστήριξης
 • Εργαστήριο εκμαγείων
 • Γραφείο τεκμηρίωσης
 • Φωτογραφικό εργαστήριο
 • Γραφείο Γραμματείας
 • Γραφείο ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Γραφείο λογιστηρίου
 • Γραφείο υποστήριξης και διαχείρισης υλικού

   
     Οι αρμοδιότητες καθενός από τους παραπάνω τομείς εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΦΕΚ Β' 1593/2002).

     Το 2000 το πρόγραμμα «Συντήρηση και Αναστήλωση των Μνημείων Ακρόπολης» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πολιτισμός» του Γ' ΚΠΣ με αρχικό προϋπολογισμό 16,8 εκ. ευρώ για το χρονικό διάστημα 2000 - 2004. Μετά από τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου, που επέβαλε η ιδιαίτερη φύση του αντικειμένου και η ανάγκη ένταξης νέων προγραμμάτων, η συνολική χρηματοδότηση των έργων για το διάστημα 2000 - 2009 από το Γ΄ ΚΠΣ ανήλθε σε 31,3 εκ. ευρώ. Σε αυτά, πρέπει να προστεθεί η χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκ. ευρώ διατέθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για το διάστημα 2011-2013 έχει ξεκινήσει νέο πρόγραμμα αναστηλωτικών επεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ύψους 8 εκ. ευρώ.


εσπα_gr 1500x967

 

     Στην ΥΣΜΑ εργάζονται σήμερα 161 υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων: αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, αρχαιολόγοι, χημικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, συντηρητές και τεχνικοί συντήρησης, μαρμαροτεχνίτες, εργατοτεχνίτες και διοικητικοί υπάλληλοι. Η διεπιστημονική συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων και η εξειδίκευση του προσωπικού εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των έργων Ακροπόλεως, χάρι στην οποία αυτά έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab