ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016

Acropolis North Wall

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016

 

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική–στατική μελέτη των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης των Αθηνών και του βραχώδους υποβάθρου τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 132.811,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) ΣΑΕ 014 ΚΩΔ. 2014ΣΕ01400010. Το αντικείμενο της μελέτης ανήκει στις κατηγορίες 8 «Στατικές Μελέτες», 20 «Μελέτες και έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες» και 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή από την έδρα της Υπηρεσίας: Πολυγνώτου 10, Τ.Κ. 10555, Αθήνα. Πληροφορίες: Κάτρη Ευσταθία ή Παπανικολάου Χαρά, ysma@culture.gr. Τηλ. και Φαξ: : 210-3251620, 210-3243427.  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (στη διεύθυνση: Πολυγνώτου 10, Τ.Κ. 10555, Αθήνα).

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08/05/2017, ώρα:10.00 π.μ.

 

Συνημμένα τα τεύχη και σχετικά έγγραφα 


 YSMA_MELETES TEIXOUS_DIAKHRYXH

 YSMA_MELETES_TEIXOUS_TEYXOS_TEXNIKON_DEDOMENON

 YSMA_MELETES TEIXOUS_ENTYPO PROSFORAS

 YSMA_MELETES_TEIXOUS_PERILHPSH

 YSMA_MELETES_TEIXOUS_PROEKTIM_AMOIVES

 YSMA_MELETES_TEIXOUS_SYGRAFH_YPOXREOSEON

 YSMA_MELETES_TEIXOUS_TEYD

 2_5_2017_APANTHSEIS_SXETIKA_ME_TON_DIAGWNISMO_THS_YSMA 

2011 YSMA
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab