Αναστηλωτικές εργασίες στον Παρθενώνα 8/05/2012

    Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο η καταβίβαση των 6 επιστυλίων της βορειοδυτικής γωνίας του Παρθενώνα. Οι λίθοι έχουν βάρος από 5 έως 9 τόνους (40 τόνοι στο σύνολο). Τρία από αυτά είχαν ρηγματωθεί και έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για την δομική αποκατάσταση τους. 

  

    Η δομική αποκατάσταση περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες όπως: 

• καθαρισμό των προς συγκόλληση επιφανειών,
• διάτρηση του μαρμάρου και εισαγωγή ράβδων οπλισμού από τιτάνιο, που θα εξασφαλίσουν την συγκόλληση
• πλήρωση του κενού στις οπές με κονίαμα αποτελούμενο από λευκό τσιμέντο
• σφράγιση των κενών εκατέρωθεν των αρμών με κονίαμα αποτελούμενο από λευκό τσιμέντο και χαλαζιακή άμμο
• Διατήρηση υγρασίας στην περιοχή συγκόλλησης, ώστε να πάρει σωστά την αντοχή του το κονίαμα


    Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε ειδική τράπεζας, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή προσαρμογή των επί μέρους τμημάτων. Μετά την συγκόλληση το μέλος δεν μετακινείται παρά μόνο αφού περάσουν 20 ημέρες.

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab