ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

ksilia

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ξυλείας:

 

  ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

Παρακαλούμε να αγνοήσετε το μέχρι τις 21/11/2017 έντυπο οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ξυλείας και να λάβετε υπόψη σας το κάτωθι διορθωμένο έντυπο:

 

 ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)

 

 ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 ΥΣΜΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΕΥΔ

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab