Πάμε στην Ακρόπολη - Για τον εκπαιδευτικό

Tο έντυπο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και αποτελεί μια γενική προσέγγιση στην Aκρόπολη και τα μνημεία της, βασισμένη στα προπλάσματα που είναι σε έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παρουσιάζεται διαχρονικά η τοπογραφία του Ιερού Βράχου, αλλά και το κάθε μνημείο χωριστά, με την ιστορία, τους μύθους, την αρχιτεκτονική και τα γλυπτά του.

Μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση της μουσειοσκευής «Πάμε στην Ακρόπολη».