Φωτογραφική ανασύνθεση της Ζωφόρου του Παρθενώνα

Στο έντυπο έχουν συγκεντρωθεί φωτογραφίες όλων των σωζόμενων λίθων της Ζωφόρου, σε κλίμακα 1:20, συμπληρωμένες από τα σχέδια του J. Carrey (1674) και του J. Stuart (1751), ώστε  νααποδοθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του γλυπτικού συνόλου.  Στόχος  είναι να δοθεί στον αναγνώστη η δυνατότητα να αναπαραστήσει με τη φαντασία του τη Ζωφόρο και έτσι να καταλάβει το μέγεθος του έργου, να συνειδητοποιήσει την άμεση σχέση αρχιτεκτονικής και γλυπτικής και να παρακολουθήσει την ιστορία του μνημείου.

Μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση της μουσειοσκευής «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα» ή τη διαδικτυακή εφαρμογή «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα».