«Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης»

Με το φυλλάδιο «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης», οι μικροί φίλοι του Μουσείου Ακρόπολης, από 8 ετών και άνω, περιηγούνται στην oμώνυμη περιοδική έκθεση. Ο Σίμος, ένας μαρμαροτεχνίτης της Ακρόπολης, τους βοηθάει να γνωρίσουν τις πιο σημαντικές εργασίες των μαρμαροτεχνιτών στον Ιερό Βράχο αλλά και τις ευχάριστες και δύσκολες στιγμές της καθημερινότητάς τους στο εργοτάξιο.