«Ακρόπολη και Κυλώνειο Άγος: Μια ιστορία παραβίασης ασύλου»

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (23-25/9)με θέμα «Διωγμοί: Παλιές και νέες ιστορίες γύρω από τη βία και την ανεκτικότητα» ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης  οργάνωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη με τίτλο: «Ακρόπολη και Κυλώνειο Άγος: Μια ιστορία παραβίασης ασύλου». Το πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησαν μαθητές της Α' Λυκείου είχε ως σημείο εστίασης τόσο το ίδιο το ιστορικό γεγονός όσο και τον αντίκτυπό του στα μελλοντικά χρόνια