“Η Ακρόπολη στη ζωή της πόλης»

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (22-24/9/17) που είχε ως θέμα «Πόλε(ι)ς: παλιές και νέες, μεγάλες ή μικρότερες, σημαντικές ή λιγότερο σπουδαίες, ζωντανές ή ξεχασμένες», ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης οργάνωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Ακρόπολη στη ζωή της πόλης». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης σε  μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι αφού περιηγήθηκαν στον Βράχο, έμαθαν για την τοπογραφία και την ιστορία του εστιάζοντας όχι μόνο στο θρησκευτικό ρόλο της Ακρόπολης κατά την κλασική εποχή αλλά και στο ρόλο της στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της πόλης.