«Περίοδοι κρίσης και ακμής στην αρχαία Αθήνα: Αντανακλάσεις στην Ακρόπολη»

Στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2012» (28 – 30/ 9/2012)διοργανώθηκε στην Ακρόπολη σε συνεργασία με την Α’ ΕΠΚΑ το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περίοδοι κρίσης και ακμής στην αρχαία Αθήνα: Αντανακλάσεις στην Ακρόπολη». Το ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του Ιερού Βράχου έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αντιληφθούν ότι οι κοινωνίες δεν εξελίσσονται ευθύγραμμα αλλά διαγράφουν καμπύλες ύφεσης κι ανάπτυξης.